OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI UŁAMKOWEJ CZĘŚCI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 29-10-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul.Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się pierwsza licytacja udziału wynoszącego 1/3 część lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 66-615 Dąbie, Kosierz 61B/11, dla którego Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00020622/4.

Przedmiotem licytacji jest 1/3 udziału w lokalu mieszkalnym o pow. użytkowej 49,70 m2. Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z w.c.
Suma oszacowania wynosi 27 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 20 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 700,00 zł.

Rękojmię należy uiścić na konto komornika:

PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 1020 5402 0000 0002 02226702 tak aby znajdowała się najpóźniej na tym koncie w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 242/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 16-11-2021 r. o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul.Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położonego pod adresem: 66-620 Gubin, ul.Wojska Polskiego 10/10, dla którego Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG2K/00011877/7.
Przedmiotem licytacji jest lokal mieszkalny o pow. użytkowej 61,50 m2, znajdujący się na 3 kondygnacji budynku. Lokal posiada 3 pokoje, kuchnię, łazienkę, w.c. oraz przedpokój. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,50 m2. Suma oszacowania wynosi 197 700,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 148 275,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 19 770,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 103/20).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul.Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr
111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-600 Krosno Odrzańskie, Nowy Raduszec , dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00032776/5. Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni gruntu 0,1814 ha. Działka o kształcie nieregularnym, nie uprawiana rolniczo, nieogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 17 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 12 750,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 1 700,00. Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 10205402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się na tym koncie najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 141/21).
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk

 

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim Magdalena Ratiuk na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-12-2021 r. o godz. 10:30 w budynku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim mającego siedzibę pod adresem ul.Piastów 10L, 66-600 KROSNO ODRZAŃSKIE w sali nr 111, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości położonej pod adresem: 66-600 Krosno Odrzańskie, Nowy Raduszec, dla której Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze ZG1K/00032777/2 .
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość gruntowa niezabudowana o powierzchni gruntu 0,1698 ha. Działka o kształcie trapezu, nieuprawiana rolniczo, nieogrodzona.

Suma oszacowania wynosi 24 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 18 600,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 480,00 zł.
Rękojmię należy uiścić na konto komornika: PKO BP S.A. O. 1 w Zielonej Górze 05 1020 5402 0000 0002 0222 6702 tak aby znajdowała się najpóźniej na tym koncie w dniu poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać lokal w dni powszednie od godz. 8.00 do godz. 18.00 oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrzańskim akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: I Co 142/21).

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy
Magdalena Ratiuk